Here’s what I talked about with the sixth and seventh graders at our local primary school about kildekritikk or critically evaluating web sources. It’s in Norwegian, of course.

As an aside, the teacher mentioned that sometimes the whole school is blocked from using the Wikipedia at all. When they’ve tracked down the reason, it’s turned out that teenagers at the nearby high school have been vandalising it – and the IP numbers of the two schools are close enough that the Wikipedia editors have simply blocked too many users.


Her er opplegget jeg brukte med sjette- og syvendeklassingene p barneskolen for  snakke om kildekritikk p web. Det tok ca. en halvtime og jeg tror det gikk ganske bra – noen barn ble litt urolige, men stort sett virket det som om de fulgte med og syns det var interessant. Bakgrunnen for at jeg ble spurt skrev jeg om forleden, og jeg har ogs samlet linkene jeg fant om kildekritikk og barn og unge p del.icio.us. Oppdatering 14/11: Jeg fant nettopp en samleside for hva som stÂr om digital kompetanse for de forskjellige fagene i grunnskolens nye lÊreplaner – kildekritikk nevnes gang p gang. S dette skal barn i barneskolen lÊre, i hvert fall er det meningen!

1. Hvordan b¯ker blir laget
– eks.: Safari – leseboken.
— Hvem har laget den? (forfatterne, forlaget (Gyldendal))
— Hvem gÂr god for at dette er en bok du kan stole pÂ? (de som har laget den PLUSS lÊrerne og skolen)
— Er det oppdatert? (se bakerst: Ârstall 2007 – kjempenytt)

2. Hva med internett?
– hva tror dere?
– Vis Kronstad skoles sider.
– Hvem har laget dette?
– Hvem gÂr god for det?
— stÂr kontaktinformasjon til skolen.
— ikke noe forlag. Men du ser logoen til Bergen kommune.
— URL: kronstad.skole.no – hva er en URL? forklar om .no domenet (litt styrt, du m ha en organisasjon registrert i Norge for  kj¯pe en)
— ser det seri¯st ut?
— Nederst kan man kontakte webansvarlig

4. Det finnes fake websider – f.eks. whitehouse.gov vs whitehouse.org –> viktig  sjekke URLen om du er i tvil. .gov er et domene (forklar domene) som tilh¯rer staten og myndighetene i USA, s ser du noe med .gov kan du vÊre sikker p at det er fra myndighetene i USA. .org kan hvem som helst kj¯pe for ca. 40 kroner i Âret. Hvordan ville man sett det om noen laget en fake side for Kronstad skole?

3. Wikipedia
– Hvem har laget dette?
– det er et leksikon. F¯r var leksikon laget som lÊreb¯kene – forlagene inviterte eksperter til  skrive om de forskjellige emnene. Ofte sjekker andre eksperter hva de f¯rste ekspertene har skrevet. Her skriver hvem som helst.
– vis siden om Bergen.
– historikk –> siste endringer. hva ble endret? antall nedb¯rsd¯gn. Her er ingen kilde oppgitt (som Wikipedia egentlig mener at skal gj¯res) – hvorfor er det mer sannsynlig at Fasmer vet bedre enn den forrige som redigerte?
– se p Fasmers bidrag – ikke s mange. ingen brukerside.
–> kanskje han har rett? kanskje ikke?

AltsÂ: skal du vÊre HELT sikker p Wikipedia b¯r du sjekke mot andre kilder ogsÂ.

4. sjekkliste – ung.no/nettvett –> kildekritikk –> sjekkliste for kildekritikk
http://www.ung.no/nettvett/329_Sjekkliste_for_kildekritikk.html
–snakk litt om punktene

(om det er mer tid)
— men hvem er ung.no?
– f¯lg lenken “Om oss”
– Nettstedet er drevet av barne- ungdoms og familiedirektoratet
– URLen – dette virker som en ganske seri¯s URL.
– offentlig informasjon rettet mot ungdom. link til BUF – kan f¯lge linker tilbake til ung.no derfra.

1 Comment

  1. […] Jill fortsetter ?• poste smarte ting. Hun har undervist 6. og 7. klasser om kildekritikk og hvordan evaluere nettsteders troverdighet. Et eksempel for Wikipedia: 3. Wikipedia – Hvem har laget dette? – det er et leksikon. F??r var leksikon laget som l?¶reb??kene – forlagene inviterte eksperter til ?• skrive om de forskjellige emnene. Ofte sjekker andre eksperter hva de f??rste ekspertene har skrevet. Her skriver hvem som helst. – vis siden om Bergen. – historikk ‚Äì> siste endringer. hva ble endret? antall nedb??rsd??gn. Her er ingen kilde oppgitt (som Wikipedia egentlig mener at skal gj??res) – hvorfor er det mer sannsynlig at Fasmer vet bedre enn den forrige som redigerte? – se p?• Fasmers bidrag – ikke s?• mange. ingen brukerside. ‚Äì> kanskje han har rett? kanskje ikke? […]

Leave A Comment

Recommended Posts

Triple book talk: Watch James Dobson, Jussi Parikka and me discuss our 2023 books

Thanks to everyone who came to the triple book talk of three recent books on machine vision by James Dobson, Jussi Parikka and me, and thanks for excellent questions. Several people have emailed to asked if we recorded it, and yes we did! Here you go! James and Jussi’s books […]

Image on a black background of a human hand holding a graphic showing the word AI with a blue circuit board pattern inside surrounded by blurred blue and yellow dots and a concentric circular blue design.
AI and algorithmic culture Machine Vision

Four visual registers for imaginaries of machine vision

I’m thrilled to announce another publication from our European Research Council (ERC)-funded research project on Machine Vision: Gabriele de Setaand Anya Shchetvina‘s paper analysing how Chinese AI companies visually present machine vision technologies. They find that the Chinese machine vision imaginary is global, blue and competitive.  De Seta, Gabriele, and Anya Shchetvina. “Imagining Machine […]

Do people flock to talks about ChatGPT because they are scared?

Whenever I give talks about ChatGPT and LLMs, whether to ninth graders, businesses or journalists, I meet people who are hungry for information, who really want to understand this new technology. I’ve interpreted this as interest and a need to understand – but yesterday, Eirik Solheim said that every time […]