[English summary: info about two recent talks I gave about algorithmic bias in society]

Algoritmer, stordata og maskinlæring får mer og mer å si for samfunnet vårt, og brukes snart i alle samfunnsområder: i skolen, rettsstaten, politiet, helsevesenet og mer. Vi trenger mer kunnskap og offentlig debatt om dette temaet, og jeg har vært glad for å kunne holde to foredrag om det den siste måneden, en lang og en kort – og her kan du se videoene om du vil!

Sist onsdag holdt jeg et innlegg på Bergen offentlige bibliotek med fullsatt sal og en av de beste påfølgende debattene jeg har vært med på. Ikke bare IT-folk og studenter og Facebookbrukere, men også helsearbeidere, barnehagelærere og psykiatere fortalte om hvordan algoritmer brukes i deres yrker, og hva slags tvil og bekymringer de og deres kollegaer har. Innlegget ble streamet og du kan se hele her:

I mars var jeg invitert til å holde et 10-minutters innlegg for 600 kommunepolitikere på Kommunalpolitisk toppmøte, som hadde digitalt utenforskap som tema. Jeg argumenterte for at digital utenforskap handler om mer enn bare tilgang til nettet, og at vi også må tenke på hvordan samfunnsgrupper og individer kan ekskluderes eller diskrimineres gjennom algoritmisk styring.

Det er kommet ut en rekke gode bøker om dette temaet de siste  månedene – flest fra USA, hvor utviklingen er kommet lenger enn her. Om du kjenner til flere bøker, særlig norske eller europeiske, så håper jeg du legger igjen tips i kommentarfeltet!

Norske tekster:

Bår Stenvik: Informasjonen (roman). Tiden, 2018

Denne romanen skal jeg lese straks jeg er ferdig med Ada Palmers fremtidssamfunn: “Informasjonen er et kjærlighetsdrama mellom en mann, en kvinne og et dataprogram.”

Datatilsynets rapport Hva vet de om deg? 2018.

En rapport som viser hva fire vanlige, norske virksomheter lagrer om deg som kunde.

Amerikanske bøker:

Virginia Eubanks: Automating Inequality – How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. Macmillan, 2018.

Denne boken gjenforteller tre historier som viser hvordan automatisering av tildeling av velferdstjenester kan slå veldig feil. Argumentet er at algoritmisk styring slik den har vært brukt gjenskaper forskjeller. Lytt til et radio-intervju om boken eller se henne presentere den selv.

Safiya Umoja Noble: Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press, 2018.

Første gangen Noble googlet “black girls” for å finne aktiviteter til ti-åringen sin, fikk hun bare porno som treff. Boken starter med dette eksempelet, men går mye lenger i å vise hvordan google og andre søkemotorer har dyptgående problemer med rasisme. Se et kort foredrag hvor Noble presenterer boken sin.

Meredith Broussard: Artificial Unintelligence – How Computers Misunderstand the World. MIT Press, 2018.

Broussard er IT-utvikler og journalist, og i denne boken viser hun hvordan teknologi definitivt ikke løser alle problemer.

Andrew Guthrie Ferguson : The Rise of Big Data Policing – Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement. NYU Press, 2017.

I Norge har tollvesenet bestilt programvare som bruker storgata for å forutsi hvem som er sannsynlige lovbrytere. I Danmark bruker politiet “predictive policing”. Bruk av stordata og algoritmer kan endre politiarbeid også i Norge – og da er det viktig å forstå hva det vil innebære.

Cathy O’Neil: Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Penguin, 2016.

Jeg var på et foredrag av O’Neil i fjor, og hun er en rasende god taler. Her kan du bl.a. se en kortere TED-talk hun har gjort om temaet.

Leave A Comment

Recommended Posts

Triple book talk: Watch James Dobson, Jussi Parikka and me discuss our 2023 books

Thanks to everyone who came to the triple book talk of three recent books on machine vision by James Dobson, Jussi Parikka and me, and thanks for excellent questions. Several people have emailed to asked if we recorded it, and yes we did! Here you go! James and Jussi’s books […]

Image on a black background of a human hand holding a graphic showing the word AI with a blue circuit board pattern inside surrounded by blurred blue and yellow dots and a concentric circular blue design.
AI and algorithmic culture Machine Vision

Four visual registers for imaginaries of machine vision

I’m thrilled to announce another publication from our European Research Council (ERC)-funded research project on Machine Vision: Gabriele de Setaand Anya Shchetvina‘s paper analysing how Chinese AI companies visually present machine vision technologies. They find that the Chinese machine vision imaginary is global, blue and competitive.  De Seta, Gabriele, and Anya Shchetvina. “Imagining Machine […]

Do people flock to talks about ChatGPT because they are scared?

Whenever I give talks about ChatGPT and LLMs, whether to ninth graders, businesses or journalists, I meet people who are hungry for information, who really want to understand this new technology. I’ve interpreted this as interest and a need to understand – but yesterday, Eirik Solheim said that every time […]