Tonight’s going to be busy. First I’m giving a talk on Blogging and Freedom of Speech for the Bergen Linux Users’ Group at 7 pm. The meeting’s open and free, as befits a Linux-lovers’ meeting, so if you’re interested, come to Auditorium PI i AutogÂrden, Johannes Bruns gate 12. The blurb for the talk is included after the “read more” link.

Then at 9 pm, I’m going to the Machinima evening that Linn Sovig’s organised at Landmark.


My abstract for the talk this evening:

“Freedom of the press is guaranteed only to those who own one”, skrev journalisten Abbott Joseph Liebling i 1960. I dag er vi flere og flere som eier vÂrt eget “trykkeri”. Har du adgang til nettet, kan du lage deg en blogg helt gratis og p f minutter, du kan delta i debatter p dagbladet.no eller p slashdot, du kan sende inn en SMS til NRK2 og f meldingen din opp umiddelbart. Denne “pressefriheten” har ikke bare gitt oss i vesten adgang til mer og mer informasjon, den frigj¯r ogs mennesker i diktaturer og land uten retten til  tale og samles fritt. I Kina og Iran pr¯ver staten  blokkere frittalende deler av nettet, men likevel er blogger og sosiale nettverk de fremste arenaene for fri politisk diskusjon i disse landene. Farsi er n blant de mest brukte sprÂk i blogger. Under demonstrasjonene i Burma sperret staten internettet totalt, men likevel klarte opposisjonelle og vanlige folk  sende meldinger og bilder ut av landet p mobiltelefoner og satelittelefoner, og disse ble spredd videre av bloggere og nettaktivister rundt hele verden.

Men frihet er dessverre ikke det eneste potensialet som ligger i blogging og deltagende medier. Jo mere vi blogger, jo mer informasjon om oss selv sprer vi – og jo mer kan vi kontrolleres. Det finnes bloggere som har blitt stoppet p grensen av immigrasjonsmyndighetene p.g.a. opplysninger funnet i bloggen deres, og andre historier finnes ogsÂ. Google og andre s¯kemotorer samler mer og mer informasjon om oss, og det Tim O’Reilly kaller “implicitly contributed information”, som det at jeg kj¯pte den boken samtidig med denne boken, eller at jeg lenket til syv andre blogger samme dag fra bloggen min, denne informasjonen er kanskje det mest verdifulle for s¯kegigantene – og den vi tenker minst over at vi gir fra oss. Og hva med den offentlige debatten? Du og jeg klarer kanskje  samle RSS feeds som gir oss den beste informasjonen om verdensbegivenheter, Âpen kildekode og vÂre andre spiss-interesser. Iranske opposisjonelle skreddersyr et nyhetsflyt som er verdifullt for dem. Men for stordelen av verden oppleves kanskje bloggosfÊren og deltagende medier som en slags endesl¯s SMS-TV – kun bestÂende av banaliteter og quizzer om pop-stjerner.

1 Comment

  1. Linn

    Excellent! So glad you’re coming! I just came back from interview with btv – loads of people interested in this! And Marianne’s written a great article in Bergens Tidene – I can’t find it online yet, though.

    I’m really looking forward to it! Just need to remind myself not to talk too much and let the films speak for themselves! 😉

    Would have loved to catch your talk – but alas – preperations come first!

Leave A Comment

Recommended Posts

Triple book talk: Watch James Dobson, Jussi Parikka and me discuss our 2023 books

Thanks to everyone who came to the triple book talk of three recent books on machine vision by James Dobson, Jussi Parikka and me, and thanks for excellent questions. Several people have emailed to asked if we recorded it, and yes we did! Here you go! James and Jussi’s books […]

Image on a black background of a human hand holding a graphic showing the word AI with a blue circuit board pattern inside surrounded by blurred blue and yellow dots and a concentric circular blue design.
AI and algorithmic culture Machine Vision

Four visual registers for imaginaries of machine vision

I’m thrilled to announce another publication from our European Research Council (ERC)-funded research project on Machine Vision: Gabriele de Setaand Anya Shchetvina‘s paper analysing how Chinese AI companies visually present machine vision technologies. They find that the Chinese machine vision imaginary is global, blue and competitive.  De Seta, Gabriele, and Anya Shchetvina. “Imagining Machine […]

Do people flock to talks about ChatGPT because they are scared?

Whenever I give talks about ChatGPT and LLMs, whether to ninth graders, businesses or journalists, I meet people who are hungry for information, who really want to understand this new technology. I’ve interpreted this as interest and a need to understand – but yesterday, Eirik Solheim said that every time […]