1 Comment

  1. Blogg og bibliotek

    ?pen programvare i Norge – h¯ring
    Dette er klippet rett fra e-norge!: NHD og AAD invitererer til uformell h¯ring av rapporten “?pen programvare i Norge – status, effekter, hindringer og drivere”, utarbeidet av Teleplan. Eventuelle h¯ringssvar kan sendes: postmottak@nhd.dep.no H¯ringssv…

Leave A Comment

Recommended Posts