Bj¯rge actually emailed Datatilsynet to ask whether the video database of all the participants in the Stoltzekleiven Opp race was legal. They say no, it wouldn’t normally be unless all participants had agreed to it beforehand (which they may have – maybe they signed a consent form when they entered the race). Additionally Bergens Tidende is probably excepted from this because they’re sharing information about individuals for journalistic purposes.

This is an interesting distinction, particularly because it relates to the question of what journalism is. In the US, journalists are legally permitted to protect their sources and not even give their names in a court of law. Right now, there are moves to change the wording of the law so that bloggers will also be seen as journalists in this respect – with some limitations. So the question of “are bloggers journalists” is actually an important question in this case, with very real effects. Perhaps in Norway a blogger will publish a database of personally identifiable material and claim that it was done as journalism – and we’ll have our own court cases to test whether blogging is (sometimes) journalism. Hm. I don’t have time to read the full text of the law right now (I only have 48 hours left to finish my book manuscript!) but I notice that it actually says “for artistic, literary or journalistic purposes”, so it’s not just about journalism. Hm.

Viser til din e-post av 4. oktober 2007.

Publisering av bilder av identifiserbare personer p Internett innebÊrer en behandling av personopplysninger som krever et behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven, i utgangspunktet samtykke fra den avbildede, jf. personopplysningsloven ß 8, se link http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#8. Dette f¯lger ogs av Ândsverkloven ß 45 c, se link: http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-043.html#45c.

Et slikt samtykke m avgis f¯r bildene legges ut p Internett. Se link for nÊrmere veiledning. Den praksisen som du henviser til er sÂledes i strid med lovgivningen.

Se link for nÊrmere veiledning: http://www.datatilsynet.no/templates/article____881.aspx.

For BT sin del gjelder det et unntak fra personopplysningsloven. Formidling av personopplysninger som skjer ut fra journalistiske hensyn faller i all hovedsak utenfor personopplysningsloven, jf. lovens ß 7, se link: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#7.

Vennlig hilsen
Henok Tesfazghi

2 thoughts on “journalists can publish

  1. […] I store trekk er Datatilsynet enige med meg og Jill i at det ikke er lovlig å samle inn og tilgjengeliggjøre bilder på Internet uten aktivt samtykke fra portretterte personer(jf. åndsverksloven ¬ß45c). Det er imidlertid litt mer nyansert enn fremstillingen Jill gir i sin blog. Bilder av gjenkjennelige personer, hvor personene er en del av motivet, er personopplysninger og skal behandles etter personopplysningsloven. ¬ß8 sier klart og tydelig at personopplysninger “kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket”. I denne sammenhengen defineres samtykket til noe slikt som “frivillig klart samtykke” ifølge en jurist jeg snakket med i dag (beklager; ingen ref.), som i klartekst betyr noe slikt som at man ikke kan anta samtykke uten at det er en aktiv handling som bekrefter samtykket (mangel på svar er å betrakte som negativt svar) og at det skal være frivillig og uten konsekvenser av noen form for den som ikke ønsker å gi samtykket. Datatilsynet tolker det derfor dithen at Varegg bryter loven(se sitat epost under). Datatilsynet har en veiledning for publisering av bilder på Internet. […]

Leave A Comment

Recommended Posts