This post is in Norwegian, asking readers to contribute their thoughts on the challenges to digital content and services in Norway on behalf of DIGITutvalget.

DIGITutvalget er nedsatt av Fornyingsdepartementet for å identifisere hindringer og barrierer for vekst i den norske digitaløkonomien, og i dag er jeg på vei til Oslo for å delta i utvalgets fjerde møte. På vei til det første møtet skrev jeg litt om hvem som er med i utvalget og om mandatet,

Mandatet til DIGITutvalget er bredt, og vi er interessert i å høre dine meninger både om hva som er det viktigste i mandatet og om hva du mener er de største hindringene og utfordringene for de som vil skape verdier i den digitale sektoren i Norge. Har du innspill, tar vi gjerne imot dem – ikke som kommentar her eller på Twitter, men først og fremst i dette skjemaet.

Leave A Comment

Recommended Posts

Image on a black background of a human hand holding a graphic showing the word AI with a blue circuit board pattern inside surrounded by blurred blue and yellow dots and a concentric circular blue design.
AI and algorithmic culture Machine Vision

Four visual registers for imaginaries of machine vision

I’m thrilled to announce another publication from our European Research Council (ERC)-funded research project on Machine Vision: Gabriele de Setaand Anya Shchetvina‘s paper analysing how Chinese AI companies visually present machine vision technologies. They find that the Chinese machine vision imaginary is global, blue and competitive.  […]