This post is in Norwegian, asking readers to contribute their thoughts on the challenges to digital content and services in Norway on behalf of DIGITutvalget.

DIGITutvalget er nedsatt av Fornyingsdepartementet for å identifisere hindringer og barrierer for vekst i den norske digitaløkonomien, og i dag er jeg på vei til Oslo for å delta i utvalgets fjerde møte. På vei til det første møtet skrev jeg litt om hvem som er med i utvalget og om mandatet,

Mandatet til DIGITutvalget er bredt, og vi er interessert i å høre dine meninger både om hva som er det viktigste i mandatet og om hva du mener er de største hindringene og utfordringene for de som vil skape verdier i den digitale sektoren i Norge. Har du innspill, tar vi gjerne imot dem – ikke som kommentar her eller på Twitter, men først og fremst i dette skjemaet.

Leave A Comment

Recommended Posts