This post is in Norwegian, asking readers to contribute their thoughts on the challenges to digital content and services in Norway on behalf of DIGITutvalget.

DIGITutvalget er nedsatt av Fornyingsdepartementet for å identifisere hindringer og barrierer for vekst i den norske digitaløkonomien, og i dag er jeg på vei til Oslo for å delta i utvalgets fjerde møte. På vei til det første møtet skrev jeg litt om hvem som er med i utvalget og om mandatet,

Mandatet til DIGITutvalget er bredt, og vi er interessert i å høre dine meninger både om hva som er det viktigste i mandatet og om hva du mener er de største hindringene og utfordringene for de som vil skape verdier i den digitale sektoren i Norge. Har du innspill, tar vi gjerne imot dem – ikke som kommentar her eller på Twitter, men først og fremst i dette skjemaet.

Leave A Comment

Recommended Posts

Machine Vision

Cultural Representations of Machine Vision: An Experimental Mixed Methods Workshop

Call for submissions to a workshop, Bergen, Norway
Workshop dates: 15-17 August 2022
Proposals due: 15 June

The Machine Vision in Everyday Life project invites proposals for an interdisciplinary workshop using qualitative approaches and digital methods to analyse how machine vision is represented in art, science fiction, games, social media and other forms of cultural and aesthetic expression.

Digital Humanities Machine Vision

What do different machine vision technologies do in fiction and art?

For the Machine Vision in Everyday Life project we’ve analysed how machine vision technologies are portrayed and used in 500 works of fiction and art, including 77 digital games, 190 digital artworks and 233 movies, novels and other narratives. You can browse […]