On Tuesday Nov 2 Prodromos Tsiavos from International Commons will be talking at Landmark in Bergen. International Commons is the organisation working on creating international licences like the Creative Commons licences, making it easier for creators of digital content to share their work in various ways. Tsiavos is in charge of Creative Commons’ cooperation with the BBC, who are opening their archives.

The week after, at our Digital og sosial conference, you can hear Cory Doctorow (author, spokesperson for the Electronic Frontier Foundation, open source activist, blogger) talk about open source authorship, and you can attend a workshop on the Norwegian implementation of Creative Commons licences.

Tirsdag 2. november
Kl. 20:00 Prodromos Tsiavos, Creative Commons: Forvaltning av ?•ndsverk i digitale medier
Creative Commons er en organisasjon som arbeider for ?• sikre rettighetene til de som skaper ?•ndsverk. Mens lovverket i dag ser ut til ?• ville beskytte de store multinasjonale selskapene heller enn de sm?• kulturprodusentene, minner Creative Commons om at regler for forvaltning av ?•ndsverk ogs?• omhandler hvilke rettigheter allmennheten skal ha. Creative Commons byr p?• lisensalternativer for folk som arbeider kreativt. International Commons er en gren av Creative Commons som arbeider med ?• finne frem til lisenser og rettighetslovgivning som passer for ulike nasjoner s?•vel som internasjonale l??sninger.

Prodromos Tsiavos fra International Commons vil presentere samarbeidet med British Arts Council og britiske kunstnere, men ogs?• snakke generelt om arbeidet til International Commons. Prodromos Tsiavos har doktorgrad fra London School of Economics og leder arbeidet med en britisk variant av Creative Commons ved Universitetet i Oxford. Han leder ogs?• Creative Commons sitt samarbeid med BBC, som har valgt ?• legge ut sine arkiver ut p?• internett til allmenn benyttelse.
http://creativecommons.org/

Leave A Comment

Recommended Posts