1 Comment

  1. […] han sier “kart”, ikke kartet som representerer det. Jill Walker kan for??vrig melde om en spillkonferanse som skal avholdes her ved v?•rt eget institutt – d […]

Leave A Comment

Recommended Posts