Dette er et opplegg jeg skal bruke for å innarbeide grunnleggende hypertekstbegreper og introdusere tekstlesning av ikkelineære tekster. Det er beregnet til å brukes i store studentgrupper uten datamaskiner og uten mye forhåndskunnskap om hypertekstteori, og jeg regner med at det vil ta ca. 45 minutter. Studentene vil ha lest kapittel 3 av Tekst.no på forhånd, og får utdelt Tor Åge Bringsværds oppslagsnovelle “Faen, nå har de senket takhøyden igjen” (fra Sesam 71) på forelesningen.

 1. Kort powerpoint med bilder av memexen til Vannevar Bush, en introduksjon til Ted Nelson og hans hypertekstdefinisjon og Engelbart med bilde av første mus. (5 min)
 2. Del ut teksten til “Faen”. 10 minutter til lesing.
 3. Tavlen: hva er noder, linker, pekere (synlig forankring i teksten) (s 65 i Tekst.no)
 4. La studentene summe to og to: hva handler denne novellen om?
 5. Be noen forklare handlingen.
 6. Koherens: s 66 – hver node må utgjøre et meningsfylt og sammenhengende hele – stemmer dette med nodene eller oppslagene i “Faen”? Diskuter to og to. Finn eksempler.
 7. Be noen gi eksempler på koherens eller manglende sådan.
 8. Lineær eller multilineær strukturering av informasjon. Romlig, topologi (s 72-) – hierarkisk (trestruktur), stjerne, vev — + alt-linket-til-alt, syklus osv.
 9. Be studentene (to og to, nye partnere) tegne et kart over strukturen til “Faen”, eller litt av strukturen.
 10. To og to: passer denne teksten inn i noen av strukturene vi har nevnt?
 11. I Tekst.no står det om “vandringer” gjennom en hypertekst (s 76). Man kan også kalle det stier, eller paths, på engelsk. Fortell om Vannevar Bush som så for seg en “trailblazer” som et nytt yrke.

LEKSE: Les en av nettutgavene av “Faen”. Hvordan fungerer denne teksten i forhold til papirutgaven? Hvilken effekt har det at hver node er i et eget vindu i stedet for listet opp på en side, sammen med andre noder?

“Faen” beskrives kort på side 190 i Tekst.no og det er skjermbilde på s 279.

Erfaringer – Jeg feilberegnet tid til å lese teksten – etter 15 minutter  var ikke alle ferdige, og en student med dysleksi klagde på at det var for mye tekst til lesing i timen. Jeg burde gitt dette i hjemmelekse. På 45 minutter kom vi bare til punkt 8 i planen min, men jeg oppsummerte resten fra kateteret. Det ble noe diskusjon men jeg følte det var mindre studentaktivitet enn jeg hadde innbilt meg at det ville bli. 

2 thoughts on “hypertekst og Bringværds “Faen”

 1. Jill

  Takk for tilbakemelding! Herved notert 🙂

 2. Terje Urnes

  Hei, hva studentene synes, jeg synes at forelesningen var fin. Men for liten tid til å kunne sette seg inn i teksten for så å kunne diskutere det. Vurder til neste gang å gi et tilbud til de som ??nsker å få novellen p?• forelesningen før, for jeg meg som leser seint hadde bare komet igjenom halve novelen på de 15 min. Så punkt 4 blei mer at partneren måtte gjøre punkt 5 til meg.

Leave a Reply to Jill Cancel reply

Recommended Posts

Machine Vision Presentations

Drones in Society conference

I’m (virtually) attending Elisa Serifinalli’s conference Drones in Society: New Visual Aesthetics today, and will be presenting work-in-progress exploring how drones are presented in the 500 novels, movies, artworks, games and other stories that we have analysed in the Database of Machine […]

Machine Vision

Cultural Representations of Machine Vision: An Experimental Mixed Methods Workshop

Call for submissions to a workshop, Bergen, Norway
Workshop dates: 15-17 August 2022
Proposals due: 15 June

The Machine Vision in Everyday Life project invites proposals for an interdisciplinary workshop using qualitative approaches and digital methods to analyse how machine vision is represented in art, science fiction, games, social media and other forms of cultural and aesthetic expression.

Digital Humanities Machine Vision

What do different machine vision technologies do in fiction and art?

For the Machine Vision in Everyday Life project we’ve analysed how machine vision technologies are portrayed and used in 500 works of fiction and art, including 77 digital games, 190 digital artworks and 233 movies, novels and other narratives. You can browse […]