Dette er et opplegg jeg skal bruke for å innarbeide grunnleggende hypertekstbegreper og introdusere tekstlesning av ikkelineære tekster. Det er beregnet til å brukes i store studentgrupper uten datamaskiner og uten mye forhåndskunnskap om hypertekstteori, og jeg regner med at det vil ta ca. 45 minutter. Studentene vil ha lest kapittel 3 av Tekst.no på forhånd, og får utdelt Tor Åge Bringsværds oppslagsnovelle “Faen, nå har de senket takhøyden igjen” (fra Sesam 71) på forelesningen.

 1. Kort powerpoint med bilder av memexen til Vannevar Bush, en introduksjon til Ted Nelson og hans hypertekstdefinisjon og Engelbart med bilde av første mus. (5 min)
 2. Del ut teksten til “Faen”. 10 minutter til lesing.
 3. Tavlen: hva er noder, linker, pekere (synlig forankring i teksten) (s 65 i Tekst.no)
 4. La studentene summe to og to: hva handler denne novellen om?
 5. Be noen forklare handlingen.
 6. Koherens: s 66 – hver node må utgjøre et meningsfylt og sammenhengende hele – stemmer dette med nodene eller oppslagene i “Faen”? Diskuter to og to. Finn eksempler.
 7. Be noen gi eksempler på koherens eller manglende sådan.
 8. Lineær eller multilineær strukturering av informasjon. Romlig, topologi (s 72-) – hierarkisk (trestruktur), stjerne, vev — + alt-linket-til-alt, syklus osv.
 9. Be studentene (to og to, nye partnere) tegne et kart over strukturen til “Faen”, eller litt av strukturen.
 10. To og to: passer denne teksten inn i noen av strukturene vi har nevnt?
 11. I Tekst.no står det om “vandringer” gjennom en hypertekst (s 76). Man kan også kalle det stier, eller paths, på engelsk. Fortell om Vannevar Bush som så for seg en “trailblazer” som et nytt yrke.

LEKSE: Les en av nettutgavene av “Faen”. Hvordan fungerer denne teksten i forhold til papirutgaven? Hvilken effekt har det at hver node er i et eget vindu i stedet for listet opp på en side, sammen med andre noder?

“Faen” beskrives kort på side 190 i Tekst.no og det er skjermbilde på s 279.

Erfaringer – Jeg feilberegnet tid til å lese teksten – etter 15 minutter  var ikke alle ferdige, og en student med dysleksi klagde på at det var for mye tekst til lesing i timen. Jeg burde gitt dette i hjemmelekse. På 45 minutter kom vi bare til punkt 8 i planen min, men jeg oppsummerte resten fra kateteret. Det ble noe diskusjon men jeg følte det var mindre studentaktivitet enn jeg hadde innbilt meg at det ville bli. 

2 thoughts on “hypertekst og Bringværds “Faen”

 1. Jill

  Takk for tilbakemelding! Herved notert 🙂

 2. Terje Urnes

  Hei, hva studentene synes, jeg synes at forelesningen var fin. Men for liten tid til å kunne sette seg inn i teksten for så å kunne diskutere det. Vurder til neste gang å gi et tilbud til de som ??nsker å få novellen p?• forelesningen før, for jeg meg som leser seint hadde bare komet igjenom halve novelen på de 15 min. Så punkt 4 blei mer at partneren måtte gjøre punkt 5 til meg.

Leave a Reply to Terje Urnes Cancel reply

Recommended Posts

Triple book talk: Watch James Dobson, Jussi Parikka and me discuss our 2023 books

Thanks to everyone who came to the triple book talk of three recent books on machine vision by James Dobson, Jussi Parikka and me, and thanks for excellent questions. Several people have emailed to asked if we recorded it, and yes we did! Here you go! James and Jussi’s books […]

Image on a black background of a human hand holding a graphic showing the word AI with a blue circuit board pattern inside surrounded by blurred blue and yellow dots and a concentric circular blue design.
AI and algorithmic culture Machine Vision

Four visual registers for imaginaries of machine vision

I’m thrilled to announce another publication from our European Research Council (ERC)-funded research project on Machine Vision: Gabriele de Setaand Anya Shchetvina‘s paper analysing how Chinese AI companies visually present machine vision technologies. They find that the Chinese machine vision imaginary is global, blue and competitive.  De Seta, Gabriele, and Anya Shchetvina. “Imagining Machine […]

Do people flock to talks about ChatGPT because they are scared?

Whenever I give talks about ChatGPT and LLMs, whether to ninth graders, businesses or journalists, I meet people who are hungry for information, who really want to understand this new technology. I’ve interpreted this as interest and a need to understand – but yesterday, Eirik Solheim said that every time […]