Monthly Archives for April 2018

Skal samfunnet styres av algoritmer? To foredrag og syv bøker

[English summary: info about two recent talks I gave about algorithmic bias in society] Algoritmer, stordata og maskinlæring får mer og mer å si for samfunnet vårt, og brukes snart i alle samfunnsområder: i skolen, rettsstaten, politiet, helsevesenet og mer. … Continue reading

23. April 2018 by Jill
Categories: Algorithmic bias | Leave a comment